افغانستان

خواست دوباره عفو بین‌الملل از پاکستان برای توقف فوری اخراج مهاجران افغانستان

عفو بین‌الملل در یک اعلامیه تازه از دولت پاکستان خواسته است بازداشت‌ها، اخراج‌ها و آزار و تعقیب گسترده‌ی مهاجران افغانستان را به گونه‌ی فوری متوقف کند.

این سازمان گفته است که هزاران مهاجر افغانستان در خطر بازگرداندن به افغانستان قرار دارند. به گفته‌ی این نهاد، زندگی بسیاری از این مهاجران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ممکن است در معرض تهدید قرار بگیرد.

لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌‌یی عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا، با ابراز نگرانی گفته است: «هیچ‌کس نباید در معرض اخراج اجباری دسته‌جمعی قرار گیرد و پاکستان، بهتر است تعهدات حقوقی بین‌المللی خود، از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری را به خاطر بسپارد.»

ساکاردی افزوده است: «اگر دولت پاکستان اخراج‌ها را به گونه‌ی فوری متوقف نکند، هزاران شهروند افغانستانی در معرض خطر؛ به‌ویژه زنان و دختران را از دسترسی به امنیت، آموزش و معیشت محروم خواهد کرد.»

این سازمان گفته است که مهلت اول نومبر دولت پاکستان برای خروج تمام شهروندان خارجی بدون مدرک، منجر به خروج ۱۷۰ هزار شهروند افغانستان که بسیاری از آنان، ده‌ها سال در پاکستان به سر می‌برده‌اند، شده است.

عفو بین‌الملل هم‌چنان گفته است که وضعیت برای پناهندگان وخیم شده است و اکنون پولیس، مستقیما پناهندگان بدون مدرک را بازداشت و به مرکزهای اخراج منتقل می‌کنند. عفو بین‌الملل هم‌چنان بر عدم شفافیت، روند مناسب و پاسخ‌گویی در بازداشت‌ها و اخراج‌های پسین تاکید کرده است.

این سازمان گفته است که شرایط در ۴۹ مرکز نگه‌داری پناهندگان در سراسر پاکستان، نامناسب است و پولیس، بازداشت‌شدگان را از دست‌رسی به خدمات حقوقی محروم می‌کند و خانواده‌های آنان را نیز از وضعیت و محل نگه‌داری آنان بی‌اطلاع می‌گذارند.

در اعلامیه‌ی این نهاد آمده است: «عفو بین‌الملل تایید کرده است که دست‌کم در هفت مرکز بازداشت، هیچ حقوق قانونی، مانند حق داشتن وکیل یا ارتباط با اعضای خانواده، به بازداشت‌شدگان داده نمی‌شود.»

اعلامیه افزوده است: «چنین مرکزها، حق آزادی و محاکمه‌ی عادلانه را نقض می‌کنند. هم‌چنان، هیچ اطلاعاتی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و کار خانواده‌ها برای ردیابی عزیزان شان را دشوار می‌کند.»

عفو بین‌الملل هم‌چنان تایید کرده‌ است که رسانه‌ها نیز به این مرکزها دست‌رسی نداشته‌اند و این مساله، شفافیت در روند اخراج پناهدگان را زیر سوال می‌برد.

در همین حال، روند اخراج پناهندگان، شماری از خبرنگارانی در معرض خطر که از آزار و تعقیب طالبان به پاکستان فرار کرده‌اند را نیز با خطر اخراج به افغانستان روبه‌رو کرده است.

با این حال، عفو بین‌الملل تاکید کرده است که پاکستان باید به تعهدات خود، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق‌ بشر، برای تضمین امنیت و رفاه پناه‌جویان افغانستان، در داخل مرزهای خود عمل کند.

ساکاردی می‌گوید: «پاکستان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، برای تضمین امنیت و رفاه پناه‌جویان افغانستان، در داخل مرزهای خود عمل کند و به گونه‌ی فوری اخراج‌ها را متوقف کند؛ تا از تشدید بیش‌تر این بحران، جلوگیری کند. دولت همراه با کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد، باید ثبت نام متقاضیانی که به دنبال پناهندگی در پاکستان استند؛ به‌ویژه زنان و دختران، روزنامه‌نگاران، و کسانی که به جوامع اقلیت و قومی تعلق دارند را سرعت ببخشد.»