افغانستان

یونیسف: کودکان افغانستان در معرض بالای خطر از استفاده‌ی آب‌ آلوده قرار دارند

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، گزارش داده است که تغییرات آب‌و‌هوا، زندگی، سلامت و رفاه کودکان را تهدید می‌کند. در این گزارش آمده است که کودکان، آسیب‌پذیرترین افراد در برابر تغییرات آب‌وهوا استند.

یافته‌های صندوق حمایت از کودکان ملل متحد نشان می‌دهند که افغانستان جز ۲۵ کشوری است که کودکان آن، در معرض بالای خطر از استفاده‌ی آب آلوده قرار دارند. هم‌زمان با این، رییس پیشین آب‌رسانی افغانستان می‌گوید که کمبود آب آشامیدنی صحی هنوز هم در افغانستان، مشکل جدی به شمار می‌رود.

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، گزارش‌اش را زیر نام «کودک، تغییر آب‌و‌هوا» پخش کرده است. در این گزارش ۵۲ صفحه‌یی گفته شده است که بیش از ۷۳۰ میلیون کودک در سراسر جهان، به شمول افغانستان، در معرض کمبود آب و خطر آب آشامیدی غیرصحی قرار دارند و تغییرات آب‌و‌هوا، زندگی، سلامت و رفاه کودکان را تهدید می‌کند.

بر بنیاد یافته‌های این گزارش، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کودک در افغانستان، در معرض بالای کمبود آب و آب آشامیدنی غیرصحی قرار دارند که با این ترتیب، افغانستان در سطح جهان، رتبه‌ی ۱۱ را به خود اختصاص داده‌است.

در بخش از این گزارش آمده است: «تغییرات آب‌و‌هوا، زندگی، سلامت و رفاه کودکان را تهدید می‌کند. کودکان، آسیب‌پذیرترین افراد در برابر تغییرات آب‌و‌هوا استند و کسانی‌ که در جوامع کم‌درآمد زندگی دارند، بیش‌تر در معرض خطر آسیب‌پذیری قرار دارند.»

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۹ درصد کودکان در افغانستان، در معرض بالای آسیب‌پذیری آب قرار دارند. رییس پیشین شرکت آب‌رسانی افغانستان می‌گوید که آب آشامیدنی صحی در شهرها و روستاها، مشکل جدی افغانستان شمرده می‌شود و کودکان، از این ره‌گذر بیش‌تر آسیب می‌بینند.

باشندگان شهرها؛ به‌ویژه کابل، همواره از کمبود آب و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، شکایت کرده‌اند؛ اما تا هنوز هیچ راه‌حل برای استفاده نشدن آب‌های زیرزمینی، در نظر گرفته نشده است. پروژه‌های توسعه‌یی مانند بند شاه‌وعروس، بند للندر که بخش از آب آشامیدنی کابل را تامین می‌کرد، با آمدن طالبان، به دلیل کمبود بودجه؛ تا هنوز متوقف مانده‌اند.

ایران بارها برای تامین حق‌آبه‌اش، با طالبان وارد مذاکره شده است و در حال حاضر، نیز سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان، در ایران به سر می‌برد.

برخی کارشناسان مسایل آب می‌گویند که افغانستان به دلیل خشک‌سالی‌های پی‌هم، با کمبود آب روبه‌رو است و افزون بر عدم دست‌رسی به آب آشامیدنی، فرآورده‌های کشاورزی کشور نیز کم‌تر برداشت خواهد شد.