افغانستان

انتقاد تند انجلینا جولی از اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان

انجلینا جولی، ستاره پرآوازه هالیوود، از پاکستان از بهر اخراج مهاجران افغانستان به شدت انتقاد کرده و در بیانیه‌ای این اقدام پاکستان را «نمونه‌ای از عقب‌نشینی در حقوق بشر در سطح جهان» خوانده است.

او از حمایت تاریخی پاکستان از خانواده‌های مهاجران افغانستان قدردانی کرده اما از اخراج ناگهانی مهاجرانی که «در افغانستان امروز با شرایط وخیم روبه‌رو هستند، ابراز ناامیدی کرده است. او گفته است که افغانستان با «عقبگرد در حقوق زنان، کمبود فرصت های آموزشی، حبس گسترده و بحران انسانی عمیق دست و پنجه نرم می کند.»

بانو جولی گفته است: «این نمونه دیگری از عقب نشینی حقوق بشر در سطح جهانی است و یک تراژیدی جدید در تاریخ طولانی رنج مردم افغانستان است که دهه‌ها جنگ، درگیری و آوارگی را تحمل کرده اند.»

بر اساس گزارش ها، حداقل ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستان در ۱۳ روز اخیر از پاکستان اخراج شده اند و روزانه هزاران نفر دیگر به کشور باز گردانده می‌شوند.