جهان

سازمان بهداشت جهانی: در هر ده دقیقه یک کودک در غزه کشته می‌شود

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت که در هر ده دقیقه یک کودک در نوار غزه کشته می‌شود.

او هم‌چنان هشدار داد که در این شهر، «هیچ جا و هیچ کسی امن نیست».

گبریسوس مدیرکل سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که نیمی از ۳۶ شفاخانه‌ی غزه و دو سوم مرکزهای مراقبت‌های بهداشتی اولیه‌ی این شهر، تعطیل شده‌اند.

او سیستم بهداشت غزه را «زانوزده» توصیف کرد و افزود؛ مرکزهای بهداشتی فعال نیز فراتر از ظرفیت خود، برای مردم خدمات بهداشتی ارایه می‌کنند.

گبریسوس می‌گوید: «راهروهای شفاخانه مملو از مجروحان، بیماران و افراد در حال مرگ است. سردخانه‌ها پر شده است. جراحی بدون بی‌هوشی انجام می‌شود. ده‌ها هزار آواره در شفاخانه‌ها پناه گرفته‌اند‌.» او افزود: «به گونه‌ی میانگین، در هر ده دقیقه، یک کودک کشته می‌شود.»

این در حالی است که اسرائیل به تلافی حمله‌ی هفتم اکتوبر گروه حماس که منجر به کشته شدن ۱۴۰۰ اسرائیلی شد و بیش از ۲۴۰ تن نیز به اسارت جنگ‌جویان این گروه قرار گرفتند، بالای نوار غزه حمله کرد.

این کشور نوار غزه را در محاصره‌ی کامل درآورده و متعهد شده است که حماس را نابود خواهد کرد.