خبر آمو

خبر آمو ۱۸ عقرب ۱۴۰۲

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که از آغاز روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان تا اکنون، بیش از ۲۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک از این کشور اخراج شده‌اند.

برخی از مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گویند که هم‌چون زندانی، شب‌ها و روزهای شان را سپری می‌کنند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ی طالبان در دیدار با برگشت-کنندگان در گذرگاه تورخم، اخراج مهاجران افغانستان را از پاکستان، نشانه‌ی از اخلاق ضعیف دولت پاکستان می‌داند و از پاکستان می‌خواهد که از تحمل کار بگیرد.