جهان

امضای ۱۹ سند همکاری میان تهران و دوشنبه

ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران روز چهار شنبه در دیدار با امام‌ علی رحمان، همتای تاجیکستانی‌اش در شهر دوشنبه، ۱۹ سند همکاری مشترک به امضا رساندند.

رسانه‌های محلی گزارش کرده‌اند که رهبران دو کشور، سندهای همکاری در زمینه‌های سیاست‌های ویزا، حمل‌و‌نقل جهانی، مبارزه با مواد مخدر، ساحه‌ی تجارت آزاد، همکاری اقتصادی و بازرگانی دراز مدت و پژوهش به امضا رسانده‌اند.

در دیدار میان دو طرف ایرانی و تاجیکستانی، رییس جمهور‌ی تاجیکستان از پیش‌رفت مثبت در بخش تجارت و اقتصاد و روابط میان دوشنبه و تهران، قدردانی کرده است.

امام‌ علی رحمان، هم‌چنان از تقویت روابط دوجانبه ابراز امیدواری کرده و مسایل منطقه‌یی را نیز مورد بحث قرار دادند.

در همین حال، ابراهیم رییسی در این دیدار گفته است که تهران و دوشنبه نسبت به هر کشوری، به مردم افغانستان و آینده‌ی آنان اهمیت می‌دهد.

رهبران دو کشور هم‌چنان در مورد وضعیت غزه ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده‌اند که درگیری میان اسرائیل و فلسطین، مساله‌ی برای کل جهان و بشر است.

آقای رییسی، خواستار پایان فوری به محاصره غزه و نیز ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه، به مردم فلسطین شد.