افغانستان

ادامه‌ی اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان برای ششمین روز

مقام‌های پاکستانی می‌گویند که بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شهروند افغانستان روز یکشنبه از راه مرز تورخم، پاکستان را ترک کردند و با این حال، از ۱۷ سپتمبر به این‌سو، شمار شهروندان افغانستان که از پاکستان اخراج شده‌اند، به بیش از ۱۷۴ هزار تن می‌رسد.

به گفته‌ی مقام‌های پاکستانی، در مجموع ۱۷۴ هزار و ۳۵۸ شهروند افغانستان، از ۱۷سپتمبر عازم افغانستان شده اند و این روند هنوز هم ادامه دارد.

بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستانی، روز شنبه، ۲۰۹ تن از شهروندان افغانستان، از زندان‌های مختلف خیبرپختو‌نخوا و پنجاب، رها شدند و به افغانستان فرستاده شدند.

بر بنیاد این گزارش‌ها، ۴۶ هزار و ۹۳۶ مرد، ۳۵ هزار و ۵۰۷ زن و ۸۵ هزار و ۳۳۱ کودک روز شنبه به افغانستان فرستاده شده‌اند.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در ۳ نومبر، ۱۴۸ تن از شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان رها شدند.

به گفته این مقام‌ها، به روز سوم نومبر، ۴۴ هزار و ۷۱۸ مرد، ۳۳ هزار و ۶۹۹ زن و ۸۲ هزار و ۲۲۱ کودک به افغانستان فرستاده شدند. در حالی که این رقم در ۲نومبر، به ۴۰ هزار و ۸۹۹ مرد، ۳۰ هزار و ۳۹۹ زن و ۷۶ هزار و ۶۷۵ کودک می‌رسید.

در روز اول نومبر، حدود ۷ هزار و ۱۹۵ خانواده که شامل ۳۴ هزار و ۶۳۹ مرد، ۲۵ هزار و ۷۱۰ زن و ۶۸ هرزار و ۲۸۰ کودک، می‌شد، از پاکستان اخراج شدند. در همین روز، ۱۱۵ تن از شهروندان افغانستان که از زندان آزاد شده بودند نیز به کشور فرستاده شدند.

بر اساس اسناد رسمی، جدا از بازگشت داوطلبانه، شهروندان افغانستان که به علت دست داشتن در جرایم کوچک زندانی شده بودند، نیز اخراج می‌شوند.

خبرگزاری دان پاکستان گزارش داده است که از اول تا ۴ نومبر بیش از ۵۰۰ زندانی از خیبرپختونخوا، پنجاب و اسلام آباد آزاد و به افغانستان فرستاده شدند.

بر اساس آمار رسمی، ۱۹۴ زندانی از ولسوالی‌های مختلف پنجاب، برای بازگرداندن به گذرگاه مرزی تورخم منتقل شدند.

به گفته‌ی جان اچکزی، وزیر اطلاعات موقت، روز شنبه، حدود ۷۰۰ شهروند افغانستان نیز از طریق مرز چمن بازگشته‌اند.

پاکستان نزدیک به یک ماه پیش به ۱.۷ میلیون شهروند افغانستان که بدون مدرک در پاکستان زندگی می‌کنند هشدار داد که این کشور را ترک کنند و یا پس از اول نومبر به گونه اجباری از پاکستان اخراج خواهند شد. وزیر مهاجرین طالبان روز یکشنبه گفت که هرچند تا اکنون آمار مشخص از مهاجران اخراج شده در دست نیست اما بر بنیاد بررسی نخستین آنان، حدود ۳۰۰ هزار شهروند کشور تا اکنون از پاکستان اخراج شده‌اند.