خبر آمو

خبر آمو ۱۲ عقرب ۱۴۰۲

ملل متحد از اسلام‌آباد خواسته است که به پشتیبانی از افراد آسیب‌پذیر و کسانی که به دنبال امنیت به این کشور رفته اند، ادامه دهد.

پس از اگست ۲۰۲۱، پاکستان برای شماری از افراد آسیب پذیر مانند فعالان حقوق بشر و حقوق زن، برخی از نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان سیاسی و دیگر گروه های در معرض خطر، به پاکستان پناه برده بودند.