افغانستان

مرتضی بهبودی جایزه شجاعت در خبرنگاری را گرفت

مرتضی بهبودی خبرنگاری که شهروندی افغانستان و فرانسه را دارد، و به‌تازه‌گی از بند طالبان آزاد شده است، جایزه خبرنگاری شجاعت فرانسه را دریافت کرد.

این جایزه روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصوونیت از مجازات جنایت علیه خبر‌نگاران، توسط کترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه به آقای بهبودی و مارسلا توراتی، خبر‌نگار مکسیکویی اهدا شد.

آقای بهبودی در پیامی به آمو گفته است که این جایزه به همه خبرنگاران زن و مرد در افغانستان، خبرنگارانی که در بند طالبان یا هم دور از خانواده‌های شان هستند، تقدیم می‌کند.

او تأکید می‌کند که حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها می‌تواند باعث کاهش بحران اقتصادی در افغانستان شود.

مرتضی بهبودی پس از ۲۸۴ روز از زندان طالبان آزاد شد.

او در حوت سال گذشته هجری خورشیدی از کابل بازداشت شد.