افغانستان

ادامه اخراج مهاجران؛ پاکستان از بازداشت هزاران شهروند افغانستان خبر می‌دهد

حکومت پاکستان گفته است در روز نخست روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان نزدیک به ۲۰ هزار تن را بازداشت و به مرزهای افغانستان فرستاده است.

حکومت موقت پاکستان هم چنان خبر داده است که روند بازداشت مهاجران بدون مدرک را به گونه جدی آغاز کرده است و این روند ادامه دارد.

نزدیک به سه روز است که روند اخراج مهاجران بدون مدرک در پاکستان آغاز شده است، روندی که شامل بازرسی خانه به خانه است.

وزارت داخله پاکستان گفته است که پولیس این کشور، نخست مهاجران را شناسایی می‌کند و سپس به مرکز پولیس انتقال می‌دهد.

اما شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان هم چنان می گویند که پولیس این کشور مهاجران دارای مدرک را نیز بازداشت کرده است.

یک نوار تصویری را که یکی از مهاجران افغانستان در پاکستان به آمو فرستاده است نشان می‌دهد که پولیس به خانه‌های شماری از مهاجران در یک شهرک در حومه شهر اسلام آباد هجوم برده و شماری را بازداشت کرده و به مرکز پولیس انتقال می‌دهد.

شفیق الله دوست مهاجر، مهاجر افغانستان در پاکستان، می‌گوید: «این حالت یک وحشت را در میان مهاجرین افغانستان به میان آورده است حتی کسانی‌که ویزه هم دارد در خانه‌های شان پنهان استند ، حالا پولیس پاکستان خانه به خانه تلاشی را آغاز کرده است و هر مهاجر را اگر اسناد داشته باشد و یا فاقد اسناد باشد و حتی اوراق سازمان ملل را هم داشته باشد توسط پولیس بازداشت می‌شود.»

رسانه های پاکستانی می‌گویند که پولیس این کشور در شماری از شهرها به شمول اسلام آباد و راولپندی، روند بازداشت مهاجران را تا نیمه های شب نیز ادامه داد.

وزارت داخله پاکستان نیز گفته است که در نتیجه این روند، پولیس این کشور تنها در دو روز، ۲۰ هزار مهاجر افغانستان را بازداشت و اخراج کرده است.

بینظیر محمدی، مهاجر افغانستان در پاکستان، می‌گوید: «اولین مشکل اساسی مهاجرین مشکل امنیتی شان است اگر به افغانستان برگردند دقیقا از سوی طالبان بازداشت خواهند شد چون کسانیکه در حکومت گذشته کار کرده اند بار ها از سوی طالبان بازداشت شده اند و به زندان کشانیده شده اند و خواهند شد . دومین مشکل شان مشکل اتقصادی مهاجرین است که در افغانستان کار و درامد نداشته اند مجبور به مهاجرت شدند.»

عارفه دست یار، مهاجر افغانستان در پاکستان، می‌گوید: «کسانیکه به پاکستان مهاجرت کرده اند به دیلایل خاصی مهاجر شده اند ، آنها یا کارمندان دولت پیشین بودند ، یا مدافعان حقوق زن و مدافعین حقوق بشر استند ، زمانیکه اینها دوباره به افغانستان بازگشت داده میشوند امنیت جانی و مالی ندارند از طرف طالبان تحت پیگرد قرار میگیرند و در نهایت به قتل رسانیده میشوند».

حامد پیکار، مهاجر افغانستان در پاکستان، می‌گوید: «هیچ تضمینی برای مهاجرین افغانستان وجود ندارد در صورتیکه به افغانستان برگردانده شوند سرنوشت شان به کجاه خواهد کشید و چی آینده در انتظار شان خواهد بود و از این بابت سخت نگران استیم.»

هرچند شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان می گویند که پولیس این کشور مهاجران دارای سند را نیز بازداشت می کند اما روز گذشته نخست وزیر موقت پاکستان در صحبتی با رسانه ها خبر داد که پناهجویان ثبت نام شده و دارنده گان مدرک باز گردانده نخواهند شد.

وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که برای رسیدگی به شکایات مهاجران یک خط ارتباطی ایجاد کرده و گفته است در صورت برخورد غیر قانونی پولیس و اخاذی می‌توانند با آنان تماس بگیرند.