افغانستان

خواست طالبان از پاکستان؛ «بازگشت باعزت» شهروندان افغانستان به کشور

محمد حسن آخند، رییس وزرای طالبان، در پیامی از رفتار حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغانستان انتقاد کرده و گفته‌است که چنین رفتار با مهاجران در «هیچ قانونی، نه در قوانین اسلامی و نه در قوانین بشری» وجود ندارد.

او از حکومت پاکستان خواسته‌است زمینه «بازگشت باعزت» شهروندان افغانستان به کشور را فراهم کند.

به گفته او، اگر حکومت و نظامیان پاکستانی با «امارت» طالبان مشکل دارند، این مشکل می‌تواند از راه گفتگو حل شود.

رییس وزرای طالبان از مقام‌های پاکستانی و جنرالان این کشور می‌خواهد که از آزار و اذیت مهاجران دست بکشند و دارایی‌ها و ملکیت شخصی آنان را ضبط نکنند.

این مقام طالبان زورآزمایی پاکستان را با مهاجران بر خلاف عقل و منطق می‌داند و می‌افزاید که اگر با طالبان مشکل دارند، از راه گفتگو و مذاکره برطرف خواهد شد.

همزمان با این، سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک نوار صوتی، رفتار پاکستان با مهاجران را ظالمانه خوانده و گفته است که پاکستان باید عواقب رفتار خود را بسنجد.

دو روز پس از اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان، ارشد ترین مقام‌های طالبان با این تصمیم پاکستان واکنش نشان دادند.

محمد یعقوب مجاهد وضعیت جاری در برابر مهاجران افغانستان در پاکستان را خطرناک توصیف کرده است.

از سویی‌هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که طالبان توان مدیریت مهاجران اخراج شده در افغانستان را ندارند و این مساله به افغانستان مشکل ایجاد خواهد کرد.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که روزانه، هزاران مهاجر افغانستان به وطن خود بر می گردند و تنها به روز پنجشنبه، نزدیک به بیست هزار مهاجر به افغانستان برگشته اند.

این در حالی است که در دو سال پسین پس از سقوط حکومت پیشین، بیش از ۶۰۰ هزار شهروند افغانستان به پاکستان رفته‌اند. شماری از نهادهای حقوق بشری گفته‌اند با بازگشت به افغانستان، زندگی بسیاری از این افراد از سوی طالبان در خطر خواهد بود.