افغانستان

درخواست نظامیان پیشین از سینیرلی اوغلو برای توجه به وضعیت آنان

شماری از نظامیان پیشین افغانستان، از هماهنگ‌کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان می‌خواهند تا در گزارش خود، مصون‌‌نبودنِ نیروهای دولت پیشین و شکنجه‌شدن آنان را بگنجاند.

این نیروها می‌گویند که طالبان، به آزار، شکنجه، قتل و بازداشت نیروهای دولت پیشین ادامه می‌دهند.

آنان از ملل متحد می‌خواهند که فشارها را بر طالبان بیشتر بسازند تا از انتقام‌جویی در برابر نیروهای دولت پیشین دست بردارند.

شیرآغا، ۱۵سال در بخش کماندو کار کرده است و سنگر‌به‌سنگر در نبرد با طالبان بوده است.

او می‌گوید که پس از پانزدهم اگست ۲۰۲۱، از ترس انتقام‌جویی طالبان، کشور را ترک کرده است و به ایران مهاجر شده است.

این نظامی پیشین می‌گوید: «از هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان می‌خواهم که معضل بازداشت، شکنجه، آزار و اذیت و نیز قتل نیروهای دولت پیشین را از سوی طالبان، در گزارش خود منعکس کند».

شماری از نیروهای دولت پیشین که نمی‌خواهند نامی از آنان گرفته شود، می‌گویند که در اوضاع دشواری، شب‌و‌روزشان را سپری می‌کنند.

یوناما یا نمایندگی ملل متحد در افغانستان، هم‌واره گفته است که بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و قتل نظامیان پیشین افغانستان از سوی طالبان، مشمول مواردی هستند که هنوز هم دامن‌گیر این نیروها در افغانستان است‌.
فریدون سینیرلی اوغلو قرار است در هفدهم نوامبر سال روان، گزارش خود را به انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد ارایه کند.

پیش از این، ملل متحد گفته است که بیش از ۱۴۴ مورد از شکنجه و بدرفتاری را با مقام‌های پیشین دولتی و امنیتی مستند‌سازی کرده است.

در این گزارش، بیش از ۴۲۴ دستگیری و بازداشت خودسرانه و دست‌کم ۱۴ مورد ناپدید‌شدن‌ِ شهروندان افغانستان نیز به ثبت رسیده بود. طالبان اما؛ این گزارش ملل متحد را رد کرده‌اند و آن را دور از واقعیت دانسته‌اند.