افغانستان

دانشجویان در زابل خواهان بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران هستند

شماری از دانشجویان در ولایت زابل، خواهان بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران هستند.

این دانشجویان می‌گویند که در کنار زمینه‌های آموزشی، زمینه کار نیز باید برای جوانان در داخل کشور فراهم شود.

به تازگی ۸۰ جوان در زابل از یک آکادمی در بخش زبان انگلیسی سند فراغت به‌دست آوردند.

جوانانِ فارغ از اکادمیِ هیواد می‌گویند که آینده روشن، بسته به آموزش دارد و طالبان در کنارِ تلاش در بخش آموزش، باید برای جوانان زمینه کار را فراهم کنند.

برخی از فارغان، نبودِ کار را مشکل جدی فراراهِ جوانان در کشور می‌دانند.

درحالی‌که طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته‌اند، اما معاون والی طالبان در زابل، آموزش را بر زن و مرد فرض می‌داند.

محب الله حماس، معاون والی زابل می‌گوید: «افغانستان به علم نیاز دارد».

انور الحق همت، مسئول آکادمی هیواد گفت: «به دلیل ممانعت طالبان، دختران نمی‌توانند در این آکادمی آموزش ببیینند».

در ولایت زابل، ده مرکزِ آموزشی فعالیت دارد، اما دختران نمی‌توانند در این آموزشگاه‌ها زبان بیاموزند و علمی فرابگیرند.

این دانش‌آموزان، خواهان بازگشایی مکتب و مراکز آموزشی به روی دختران و زنان هستند.