جهان

ارتش اسرائیل از پیشرفت در عملیات زمینی خبرداد؛ شمار آوارگان در جنوب غزه درحال افزایش است

در بیست‌و‌سومین روزِ نبرد میان اسرائیل و حماس، ارتش اسرائیل می‌گوید که عملیات زمینی در شمال غزه در حال پیشرفت است.

با این حال، شمار آوارگان نیز در جنوب غزه در حال افزایش است. آوارگانی که با کمبودِ آب و خوراک و خدمات مورد نیاز به سر می‌بَرند.

وزارتِ«صحت» فلسطین می‌گوید که شمارِ تلفات این جنگ در غزه، به بیش‌از ۸‌هزار‌و‌۳۰۰ تن رسیده است.

در اردوگاهی در جنوب غزه، هر روز به شمار آوارگان افزوده می‌شود؛ آوارگانی که با کمبود آب، خوراک و خدماتِ موردِ نیاز دچار هستند.

مونتانا الجبری، بیجاشده فلسطینی می‌گوید: «ما از کمک‌هایی که از مصر می‌رسد، چیزی دریافت نکرده‌ایم. بیست روز است اینجا در خیمه هستیم و کمکِ کمی دریافت کرده‌ایم».

کارمندان صحی در غزه می‌گویند که روزها است که به خانه‌هایشان نرفته‌اند.

لویل الاستل، کارمند رضاکار گفت: «من از آغاز جنگ به خانه نرفته‌ام. اینجا به حمام می‌روم، اینجا می‌خوابم و اینجا غذا می‌خورم. اصلاً وقتی نیست که به خانه بروم».

در همین حال، ارتش اسرائیل می‌گوید که عملیات زمینی را بربنیادِ برنامه ازپیش‌تعیین‌شده، و به آهستگی به پیش می‌برد.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت:
«در یک روز گذشته، در نوار غزه، ما فعالیت‌های نیروها را گسترش داده‌ایم و نیروهای بیشتری به شمول پیاده‌نظام، نیروهای زرهی، مهندسیِ رزمی و توپخانه وارد نوار غزه شده‌اند».

وزارت صحت فلسطین می‌گوید که شمار جان‌باختگان در غزه به ۸هزار‌و۳۰۶ تن رسیده است که از این میان، ۳‌هزارو۴۵۷ تنِ آنان کودکان هستند.

شمار تلفات در اسرائیل نیز ۱ هزار و ۴۰۰ تن گزارش شده است.