افغانستان صحت

تاکید سازمان جهانی بهداشت بر نیاز به محو بیماری پولیو در افغانستان

عکس از وزارت صحت عامه.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد به مناسبت ۲۴ اکتوبر روز جهانی پولیو می‌گوید که فلج کودکان درمان ندارد و برای جلوگیری از این بیماری، کودکان باید واکسین شوند.

شعار امسال روز جهانی پولیو «پولیو را به تاریخ بسپاریم» انتخاب شده است.

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که بیماری پولیو در پنج زون که جمعیت آن بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد به صفر رسیده است.

رییس سازمان جهانی بهداشت، بر پایان بیماری پولیو در تمام کشورهای جهان به شمول افغانستان تاکید کرده است.

تدروس ادهانوم قبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت گفت: «بیایید با همدیگر برای خدمت به جامعه، بیماری پولیو را به تاریخ بسپاریم.»

این درحالی است که افغانستان هنوز هم، گواه ثبت واقعات پولیو است.

از آغاز سال ۲۰۲۳ شش واقعه این بیماری در ولسوالی‌های بهسود، بتی‌کوت دوربابا، کوت و نازیان ننگرهار ثبت شده است.

در آخرین مورد یک کودک ۱۲ ساله در ولسوالی خوگیانی ننگرهار به بیماری پولیو مبتلا شد.

سازمان جهانی بهداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که کارمندانش برای محو پولیو در بخش‌های مختلف افغانستان کار می‌کنند.

شماری از پزشکان از تمامی خانواده‌ها می‌خواهند که کودکان‌شان را واکسین کنند.

بربنیاد آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۳ تاکنون شش مورد واقعه پولیو و ۳۹ مورد محیطی آن در افغانستان به ثبت رسیده است. ثبت این واقعات نگرانی‌های جدی نهادهای بهداشتی را برانگیخته است.

انتظار می رود در کارزار واکسین پولیو که در ولایت‌های مختلف جریان دارد، ۱۱ میلیون کودک واکسین پولیو دریافت کنند.