افغانستان

سیگر: طالبان از پول‌های کمک شده ایالات متحده به آموزش «به‌گونه غیرمستقیم سودجویی می‌کنند»

جان سوپکو، بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود از سودجویی طالبان از پول کمک‌های مالی ایالات متحده در بخش آموزش خبر داده است.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «اداره طالبان با ایجاد سازمان‌های غیردولتی تقلبی، نفوذ و اخاذی از سازمان‌های آموزشی از این کمک‌ها سود می‌برد».

سیگر می‌گوید: «پالیسی‌های طالبان دسترسی به آموزش را محدود و کیفیت آموزش را کاهش داده است. امریکا و حامیان بین‌المللی در واکنش به این پالیسی‌های طالبان، کمک‌های خود را به بخش خصوصی در عرصه‌ی آموزش اختصاص دادند و از برنامه‌های آموزش از راه دور و آموزش مبتنی بر جامعه حمایت می‌کنند.»

در بخش از گزارش سیگر آمده است که مقام‌های محلی طالبان برای گسترش آموزش‌های مذهبی، مکتب‌ها را به مدرسه‌ها تبدیل کرده‌اند و مضمون‌های دینی را جاگزین مضمون‌های علمی و ساینس ساخته‌اند.

در همین حال، برخی از آگاهان سیاسی تناقض گویی‌های مقام‌های امریکایی را از بابت کمک‌های انجام شده به طالبان عامل سردرگمی مردم افغانستان می‌دانند.

سلیم پیگیر، آگاه سیاسی در این باره می‌گوید: «شما خودتان بگویید که کمک‌های انجام شده به طالبان با چه هدفی است و به دست چه کسانی می‌رسد. مردم سردرگم شده‌اند. از یک طرف سیگر می‌گوید، این کمک‌ها برای آموزش داده می‌شود، اما طالبان از آن سودجویی می‌کنند و ارگان‌های دیگر می‌گویند که این پول به دست طالبان نمی‌رسد.»

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های زیادی را بر سر راه زنان و دختران  وضع کرده است.

دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و همچنین دروازده دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران بسته شده است.

 شماری از زنان می‌گویند که جامعه جهانی نه تنها باید حمایت مالی از طالبان را متوقف کنند که بر آنان فشار جدی وارد کنند تا دختران اجازه یابند به مکتب و دانشگاه بروند.

رضایی، فعال حقوق بانوان معتقد است: «همیشه در شعار می‌گویند که ما در کنار زنان هستیم و از زنان حمایت می‌کنیم. اما در اصل چنین چیزی نیست. از زنان حمایت نمی‌کنند و در کنار زنان نیستند. از طالبان حمایت می‌کنند از همین رو این سبب شده تا محدودیت در برابر بانوان ادامه پیدا کند.»

سیگر می‌گوید که از سال ۲۰۲۱ به این سو، ایالات متحده بیش از ۱۸۵ میلیون دالر را به بخش معارف افغانستان کمک کرده است.

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان درحالی از حیف و میل پول‌های کمک شده از سوی طالبان سخن میزند که بر بنیاد آمارهای مقام‌های امریکای، واشنگتن تاکنون نزدیک به دو میلیارد دالر پول به طالبان کمک کرده است.

هفته گذشته یک سناتور امریکایی گفته بود که طرحی را آماده ساخته که با تصویب آن در مجلس سنا مانع کمک‌های امریکا به طالبان شود.