افغانستان

کمک ۹.۹ میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای حمایت از ۲ میلیون دانش‌آموز در افغانستان

اتحادیه اروپا از کمک ۹.۹ میلیون یورویی به برنامه جهانی غذا با هدف حمایت از ۲ میلیون دانش‌آموز در ننگرهار، نورستان، غور، فراه و جوزجان خبرداده است.

در خبرنامه مشترک اتحادیه اروپا و برنامه جهانی غذا آمده است که برنامه جهانی غذا با این پول  برای ۹۰۰ هزار دانش آموز پسر و بیش از ۸۵۰ هزار دانش آموز دختر در مکتب‌های ابتدایی موادغذایی و تنقلات فراهم خواهد کرد.

رافایلات یودیچه، کاردار ماموریت اتحادیه اروپا در کابل گفته است: «برنامه غذایی در مکتب‌ها در افغانستان به شمولیت، حاضری و نگهداری دانش آموزان در مکتب کمک می‌کند و همچنان قابلیت یادگیری و وضعیت کودکانی که نسل آینده افغانستان هستند را بهبود می‌بخشد.»

معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که بسیاری از کودکان در افغانستان بدون خوردن صبحانه به مکتب می‌روند و برنامه غذایی در مکتب‌ها برای آنان نخستین غذای روزشان را فراهم می‌کند.

این مقام اتحادیه اروپا در کابل خاطرنشان کرد: «برنامه غذایی مکتب‌ها بخش مهمی از فعالیت‌های ما در این کشور است جایی که ۱۵ میلیون تن نمی‌دانند که غذایی بعدی‌شان را چگونه به‌دست خواهند آورد.»

در این خبرنامه آمده است که با اجرای این طرح ۱.۴ میلیون کودک در جریان صبح بیسکویت به دست خواهند آورد و در کنار آن ۲۴۰ هزار کودک دیگر جیره از نان که از گندم است به دست خواهد آوردند. همچنین ۴۸۰ هزار کودک دیگر سبزیجات و روغن با هدف کمک به خانواده‌هایشان دریافت خواهند کرد.