افغانستان

شماری از باشندگان هرات ۱۳ روز است در جاده‌ها، پارک‌ها و دشت‌ها می‌خوابند

بامداد امروز بار دیگر زمین‌لرزه‌ا‌ی با قدرت ۴.۱ درجه ریشتر هرات را تکان داد.

در این زمین‌لرزه ولسوالی‌های زنده جان، کرخ و منطقه‌ چهاربرجک هرات تکان خورده‌اند.

با گذشت سیزده روز از نخستین زمین لرزه‌ در هرات، باشند‌گان هرات هنوز از هراس زمین‎‌لرزه‌های احتمالی وحشت‌زده‌ هستند و شب‌ها را در جاده‌ها، پارک‌ها و دشت‌ها می‌خوابند.

باشندگان هرات خواهان رسید‌گی فوری نهادهای کمک کننده هستند.

شدت این زمین‌لرزه‌ها، ویران‌گری و پس لرزه‌های پی‌هم آن سبب شده است که بسیاری از هراتیان هنوز به خانه‌های‌شان برنگردند.

شماری از باشندگان هرات می‌گویند که از نبود امکانات و سردی هوا به تنگ آمده‌اند و کودک‌شان نیز بیمار شده‌اند.

محمد نظر ۳۳ ساله همراه با پنج کودک‌اش ۱۳ شبانه روز را بدون امکانات در زیر چادر سپری کرده‌اند.

این باشنده هرات با انتقاد از عدم توزیع مناسب کمک‌ها می‌گوید: «ما امکانات اولیه زندگی هم نداریم. کودکانم در نتیجه سرما و نبود خوراک بسنده بیمار شده‌اند».

در همین حال، ادامه نگرانی‌ها از زمین‌لرزه‌های احتمالی و افزایش سرمای هوا، بیماری‌ را در میان کودکان افزایش داده است.

در همین حال، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته است که تاکنون ۳۰۰ هزار خانه در هرات ویران شده و بیش از ۴۳ هزار تن در زمین‌لرزه‌های پسین آسیب دیده‌اند.

ملل متحد خواهان ۹۳.۶ میلیون دالر بودجه برای کمک به آسیب دیدگان زمین‌لرزه هرات شده است.