خبر آمو

خبر آمو ۲۵ میزان ۱۴۰۲

دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد گفته است برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیده گان زمین لرزه هرات به ۹۳ میلیون دالر نیاز است.

اوچا گفته است که ۴۳هزار و ۴۹۵ تن مشمول ۷هزار و ۱۹۶ خانواده آسیب مالی و جانی دیده اند که ۵۳ درصد از آسیب دیده‌گان از ولسوالی انجیل هرات هستند.