افغانستان

شورای عالی حقوق ‌بشر ملل ‌متحد ماموریت ریچارد بنت را برای یک‌سال دیگر تمدید کرد

ماموریت ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل‌متحد برای افغانستان، تا ‌یک‌سال دیگر تمدید شد.

شورای عالی حقوق ‌بشر ملل ‌متحد روز گذشته در پنجاه‌وچهارمین نشست خود، با اجماع، به استثنای چین و پاکستان، با صدور قطعنامه‌ای، ماموریت آقای بنت را برای یک‌سال دیگر -با اعلام برخی ماموریت‌های کاری ‌تازه- تمدید کرد.

در این قطعنامه، از گزارش‌گر ویژه ملل متحد برای حقوق‌ بشر در افغانستان و دیگر کارشناسان ملل ‌متحد، خواسته شده که تا ماه جون سال آینده میلادی، گزارشی را درباره (پدیده نظام نهادینه شده تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران در افغانستان) آماده کنند.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان جهانی حقوق ‌بشر، در این باره می‌گوید: «در قطعنامه نشست شورای عالی حقوق‌ بشر ملل ‌متحد، به اضافه تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل‌ متحد، برخی ماموریت‌های کاری تازه‌: (تهیه گزارشی مشترک با کارشناسان ملل‌متحد درباره پدیده نظام‌ نهادینه‌شده تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی زنان و دختران در افغانستان و هم‌‌چنان تهیه گزارش همه‌جانبه به شمول بررسی گزینه‌ها و فرآیندهای پاسخگویی برای نقض حقوق بشر در افغانستان) در هم‌کاری با دفتر و کمیشنر عالی حقوق‌ بشر ملل‌ متحد تا پاییز سال آینده تعیین شده است».

در این میان، ریچارد بنت نیز از تمدید ماموریتش سپا‌س‌گزاری کرده و بر تلاش و کار برای پشتیبانی از حقوق‌ بشر در افغانستان، تاکید کرده است.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل‌ متحد برای افغانستان، در این‌باره، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «من از پنجاه‌وچهارمین نشست شورای عالی حقوق‌بشر برای تمدید مأموریت گزارش‌گر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تشکر می‌کنم. این افتخار است که در این مأموریت خدمت کنم و به طور مستقل و بی‌طرفانه برای گزارش‌دهی در جهت بهبود و پشتیبانی از حقوق بشر تلاش کنم».

در حالی‌ ماموریت گزارش‌گر ویژه ملل ‌متحد برای حقوق‌بشر در افغانستان تمدید شده است؛ که گزارش‌ نهاد‌های جهانی، به‌ شمول ملل‌ متحد، از وضعیت بد حقوق ‌بشری در افغانستان، سخن می‌گوید.

از سوی دیگر، با حاکمیت ‌دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از دیگران، با محدودیت‌های سخت‌گیرانه روبه‌رو شده‌اند. محدودیت‌هایی که حق‌کار، آموزش و حتا گشت‌‌وگذار زنان و دختران را نشانه گرفته است.

پیش‌ از این، کارشناسان ملل‌متحد، در گزارشی گفته بودند که این محدودیت‌های طالبان می‌تواند مانند آپارتاید جنسیتی یا تبعیض و جداسازی جنسیتی، دسته‌بندی شوند.