خبر آمو

خبر آمو ۱۷ میزان ۱۴۰۲

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان، شمار جانباختگان و زخمیان زمین لرزه هرات را دست کم چهار هزار تن اعلام کرده است.