خبر آمو

خبر آمو ۱۶ میزان ۱۴۰۲

سخنگوی طالبان برای اداره مبارزه با حوادث طبیعی گزارش داده است که تلفات زمین لرزه‌های هرات به یبش از ۲ هزار تن رسیده است.

هرچند او در باره شمار زخمیان این رویداد چیزی نگفته است اما به گزارش رویترز به نقل از این مقام طالبان، بیش از ۹ هزار تن دیگر در این رویداد زخمی شده اند.