افغانستان

روایت تلخ بیماران در بیمارستان حوزوی هرات از زلزله روز گذشته

از دیروز و پس از وقوع زمین لرزه ۶.۳ ریشتری تاکنون نزدیک به ۶۰۰ زخمی تنها به بیمارستان حوزوی هرات انتقال داده شده‌اند.

برخی از زخمیانی که از ولسوالی زنده جان به این بیمارستان آمده‌اند، از عمق وحشت این زمین لرزه سخن می‌گویند و تاکید می‌ورزند که خانه‌هایشان ویران شده و اعضای خانواده‌شان را نیز از دست داده‌اند.

یکی از باشندگان روستای غوغای ولسوالی زنده جان می‌گوید که تمام روستا به ویرانه مبدل شده و ۱۲ عضو خانواده‌اش را در این زمین لرزه از دست داده است.

زخمیانی که به بیمارستان حوزوی هرات منتقل شده‌اند تنها درد خودشان نه، بل هر کدام بخشی از اعضای خانواده‌شان را از دست داده است.

ماه گل باشنده روستای غوغا ولسوالی زنده جان مادری است که ۲۵ عضو خانواده‌اش را از دست داده است.

او می‌گوید: «۲۵ نفر از خانه ما جان باختند. تنها دو خانم ماندیم، از یک خانه دیگر ما یک مرد با سه طفل دخترش مانده، بدبخت شدیم هیچ چیز برای ما نماند زندگی ما زیر خاک ماند.»

در هر سوی بیمارستان حوزوی هرات صدای آه و ناله و فریادهایی را می‌شنوی که حکایت از دست دادن عزیزان‌شان را دارد.

داستان‌هایی که همه غم انگیز و درد دهنده هستند.

علی احمد، باشنده ولسوالی زنده جان هرات می‌گوید: «ما تقریبا ۲۰۰ خانه هستیم، همین زلزله که آمد ساعت ۱۱ بجه بود ما کارگر هستیم در کاریز کار می‌کردیم، دیدیم که زلزله شد، و کاریز به لرزه شد، وقتی از کاریز بیرون شدیم پشت سر خود را نگاه کردیم، قریه هموار شده بود، هیچی نبود، گرد و خاک بود وقتی گرد و خاک تمام شد آمدیم دیدیم هیچی نیست و قریه وجود ندارد، هرکس آمد سر خانه‌ی خود ایستاد شد، من یک دختر دارم آمدم دو تا خشت برداشتم دیدم افتاده است، این را بالا کردم یک بچه من هم بود زیر خاک شد. دو نفر از برادرانم شهید شدند، بچه و خانم خودم هم شهید شد و تقریبا از یک قریه یک هزار نفری و ۲۰۰ خانه شاید کمتر از صد نفر زنده ماند.»

اینان نه تنها که اعضای خانواده‌شان را از دست داده‌اند، بل تمام دار و ندار و خانه‌شان را نیز از دست داده‌اند.

شیرین، باشنده ولسوالی زنده جان هرات می‌گوید: «برادرم با چهار کودکش کشته شد، دو برادرم یکی کمر‌ش شکسته و یکی پایش بستری هستند. سه دخترش نا درک هستند، خانه و همه چیز را هم از دست دادیم.»

از دیروز تاکنون تنها در شفاخانه حوزوی هرات بیش از ۵۰۰ زخمی انتقال داده شده‌اند.

نور گل ولی زاده، معاون مدیریت نرسنگ بیمارستان حوزوی هرات می‌گوید: «از دیروز صبح تا ساعاتی پیش در حدود ۵۲۰ نفر مجروح به شفاخانه‌ حوزوی هرات رسیده که برایشان خدمات ارایه شده، از آمار دقیق تلفات در جریان نیستیم چون آمار دقیق برای ما نرسیده ما صرفا به پیمانه‌ی ۱۹۰ نفر میت از دیروز به شفاخانه منتقل گردیده بود که به قول اردو انتقال گردیدند.»

بازماندگان زمین لرزه هرات نه‌تنها شماری از اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، بلکه خانه‌هایشان نیز ویران شده است و خودشان نیز در بیمارستان به سر می‌برند. آنها به این فکر می‌کنند که در نبود خانه و کاشانه پس از آنکه از بیمارستان بیرون شوند به کجا پناه ببرند؟