افغانستان

روسیه و ازبیکستان بر ادامه تلاش‌ها برای صلح در افغانستان تاکید کردند

کرملین در بیانیه‌ای گفته است که روسیه و ازبیکستان به تلاش‌هایشان برای صلح افغانستان ادامه خواهند داد.

در این بیانیه ‌آمده است که صلح و ثبات در افغانستان به‌گونه کامل، منافع امنیت و توسعه آسیای مرکزی را تامین می‌کند.

پس از این دیدار رییس جمهور روسیه و ازبیکستان، کرملین در بیانیه‌‌ای گفته است که دو کشور متعهد به تلاش‌ها برای صلح در افغانستان شده‌اند.

خبرگزاری تاس روسیه در این باره نوشته است که به دست آمدن صلح و ثبات در افغانستان یکی از اولویت‌های مسکو است. صلح در افغانستان به گونه کامل منافع امنیت و توسعه آسیای مرکزی را تامین می‌کند.

در بخشی از بیانیه کرملین آمده است: «حصول صلح و ثبات در افغانستان که به طور کامل منافع امنیت و توسعه آسیای مرکزی و مناطق همسایه را تامین می‌کند، اولویت داده خواهد شد.»

روسیه و ازبیکستان به گونه مشترک از ملل متحد خواسته‌اند که باید در مساله افغانستان به ویژه بهبود اقتصاد و رفاه این کشور، نقش هماهنگ کننده اصلی را در همکاری با جامعه بین الملل بازی کند.

این درحالی است که در پنجمین نشست فارمت مسکو که هفته گذشته برگزار شد، روسیه از طالبان خواست که در برابر گروه‌های هراس افگن اقدام کنند.

کشورهای همسایه افغانستان همواره نگرانی امنیتی‌شان را درباره افغانستان ابراز کرده‌اند و از طالبان خواسته‌اند که بربنیاد توافقنامه دوحه عمل کنند.

در تازه‌ترین مورد، وزیر داخله پاکستان گفته است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان بر این حمله کرده‌اند.