جهان

نرگس محمدی از ایران برنده جایزه صلح نوبل شد

کمیته صلح نوبل جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ را به نرگس محمدی،‌ فعال حقوق بشر ایرانی که در حال حاضر پشت میله های زندان به سر میبرد، اهدا کرد.

کمیته صلح نوبل با شعار «زن، زندگی، آزادی» جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ را به نرگس محمدی،‌ فعال حقوق بشر ایرانی که در حال حاضر پشت میله های زندان به سر میبرد، اهدا کرده است.

این کمیته تاکید کرده است که خانم محمدی برای «مبارزه اش، ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه»، شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است.

بریت ریس اندرسن، رییس کمیته نوبل گفت: «زن، زندگی، آزادی! کمیته نوبل ناروی تصمیم گرفته است که جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ را به نرگس محمدی به علت مبارزه با ظلم بر زنان در ایران و مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه اهدا کند. مبارزه شجاعانه او هزینه های شخصی بسیار زیادی را به همراه داشته است.»

کمیته نوبل گفته است که خانم محمدی به علت فعالیت های حقوق بشری اش ۱۳ بار از سوی دولت ایران بازداشت شده، پنج بار مجرم شناخته شده و به ۳۱ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

در واپسین مورد وی در نوامبر سال ۲۰۲۱ بازداشت و تا کنون در زندان به سر میبرد.

تقی رحمانی همسر خانم محمدی میگوید که اهدای جایزه نوبل عزم نرگس محمدی را برای ادامه تلاش برای حقوق بشر به ویژه زنان، افزایش خواهد داد.

نرگس محمدی معاون مرکز مدافعان حقوق بشر، به رهبری شیرین عبادی در ایران است. شیرین عبادی نیز در سال ۲۰۰۳ جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود.

نرگس محمدی از حدود دو دهه به این سو یکی از منتقدان سرسخت دولت ایران است. او برای حقوق زندانیان سیاسی، اقلیت های مذهبی و نیز برای لغو اعدام از سوی دولت ایران دادخواهی کرده است.