افغانستان زنان

اعلامیه مشترک ۸۰ کشور عضو ملل متحد در حمایت از زنان و دختران افغانستان

۸۰ کشور عضو ملل متحد در اعلامیه‌ای مشترک فرمان‌های طالبان در برابر حقوق زنان و دختران را در افغانستان مخالف ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری خوانده‌اند.

لانا زکی نصیبه، نماینده‌ امارات متحده عربی در ملل متحد که به نمایندگی از ۸۰ کشور این اعلامیه را خوانده گفته است که فرمان‌های طالبان شدیدترین و سیستماتیک‌ترین گونه‌ تبعیض، ظلم و خشونت در برابر زنان و دختران در جهان است.

در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که به‌گونه فوری، تمامی محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران را لغو کنند.

این برای اولین بار است که ۸۰ کشور جهان، برای نخستین بار در یک اعلامیه مشترک، فرمان‌های طالبان در برابر زنان را مخالف ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری خوانده‌اند.

این اعلامیه از سوی امارات متحده عربی، آسترالیا، چیلی، جاپان، اسپانیا و ۷۴ کشور دیگر عضو ملل متحد و اتحادیه اروپا امضا شده است.

در این اعلامیه هشدار داده شده که سیاست‌های طالبان، بحران اقتصادی در افغانستان را افزایش می‌دهد و مانع دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی می‌شود.

در بخشی از بیانیه مشترک ۸۰ کشور عضو ملل متحد آمده است: «ما از فرمان‌های طالبان که حادترین و سیستماتیک‌ترین شکل تبعیض، ظلم و خشونت در برابر زنان و دختران در جهان است به شدت نگران هستیم.»

لانا زکی نصیبه، نماینده امارات متحده عربی در ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان از حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی‌شان به شمول دسترسی به آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی محروم هستند و محدودیت‌های شدید حقوق بشری طالبان ممکن به آزار جنسی مبدل شود.

نماینده امارات متحده عربی در ملل متحد، فرمان‌های طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان را مخالف ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری می‌داند.

در همین حال؛ شماری از دختران دانشجو، ادامه بسته ماندن دانشگاه‌ها به روی دختران را فاجعه انسانی می‌دانند و از جامعه جهانی می‌خواهند که از حقوق زنان و دختران پشتیبانی کنند.

طالبان تاکنون درباره این بیانیه واکنش نشان نداده‌اند، اما پیش از این معضل محرومیت زنان و دختران از حقوق‌شان را یک «موضوع کوچک داخلی» خوانده‌اند.

نماینده امارات متحده عربی در ملل متحد می‌گوید که ۷۵ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، اما هنوز هم زنان و دختران در افغانستان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.