موج

موج: بسته شدن سفارت افغانستان در هند؛ علت‌ها و پیامدها

روز گذشته سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو بسته شد. سفیر افغانستان در هند، عدم پشتیبانی دولت هند، ناکامی در ارایه خدمات، نبود یک حکومت مشروع در افغانستان، کاهش کارمندان و تمدید نشدن ویزاهای دیپلوماتان را علت های اصلی بسته شدن این سفارت گفته است. اما چرا هند از حمایت سفیر و دیپلوماتان دولت پیشین افغانستان دست کشید و سرنوشت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند چی خواهد شد؟

این موضوع با مهمانان برنامه، طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند و سرپرست پیشین سفارت افغانستان در هند و نعیم پویش، دیپلومات پیشین به بحث و بررسی گرفته شده است.