خبر آمو

خبر آمو ۷ میزان ۱۴۰۲

نمایندگان شماری از کشورهای منطقه در نشست فارمت مسکو بر شکل‌گیری دولت فراگیر، تامین حقوق بشر و حقوق زنان، و مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان تاکید کردند.

وزیر خارجه روسیه در پیامی در این نشست گفته که در صورت شکل گیری دولت فراگیر ممکن است طالبان به رسمیت شناخته شوند.