افغانستان

نشست مسکو: تأکید شماری از کشورها بر شکل گیری دولت فراگیر و تأمین حقوق بشر در افغانستان

نمایندگان شماری از کشورهای منطقه در نشست فارمت مسکو بر شکل‌گیری دولت فراگیر، تامین حقوق بشر و حقوق زنان، و مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان تاکید کردند.

وزیر خارجه روسیه در این نشست شرکت نکرده است اما در پیامی که به این نشست فرستاده، گفته که دیگر هرگونه بازگشت زیربناهای امریکایی و ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه برای مسکو پذیرفتنی نیست. سرگی لاوروف هم‌چنان بر شکل‌گیری حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزد.

ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان گفت: «یک دولت فراگیر می تواند مبنای به رسمیت شناختن طالبان باشد. مسکو امیدوار است که روند سازماندهی مجدد قومی – سیاسی قدرت در کابل تکمیل شود و این به حذف احتمالی نمایندگان طالبان از فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحد مربوط می شود».

نمایندگان اکثریت مطلق کشورها در نشست چارچوب مسکو بر تامین حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان از سوی طالبان پافشاری می‌کنند. نماینده پاکستان در این نشست گفت که طالبان پاسخی به نگرانی‌های جهانی از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان نداده اند.. چین و ایران هم تامین حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و شکل‌گیری دولت فراگیر را در افغانستان زمینه‌ساز دستیابی کشور به صلح و ثبات دایمی خوانده‌اند.

حسن کاظمی قمی، فرستاده ویژه ایران برای افغانستان گفت: «مسوولیت بزرگی بر عهده دولت موقت کنونی افغانستان است. باید در اجرای تعدادی از وظایف از جمله تامین نیازهای تمام اقوام ساکن در فغانستان، افغان‌های حاضر در کشورهای همسایه و نیز مشکلات مهاجرت داخلی اقوام، تضمین رعایت حقوق گروه‌های مختلف قومی، زبانی و برابری جنسیتی تلاش کند».

اما در این این میان، وزیر خارجه طالبان در این نشست نامی از حقوق بشر و حقوق زنان نبرد و بیشتر درباره توسعه اقتصادی سخن گفت. کشورها را به تعامل با طالبان فرا خواند و برای کشورهای منطقه هم گوش‌زد کرد که روی چگونگی دولت، برای طالبان نسخه ننویسند.

امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان گفت: «هیچ نسخه خارجی مانند همه‌شمولیت تعریف ناشده مشکلات افغانستان را حل نکرده است. ما امیدواریم که همه کشورها به ویژه همسایگان ما و کشورهای منطقه چون در مورد شکل حکومتداری به دیگران نسخه ارایه نمی کنیم، آنها نیز به جای ارایه در مورد شکل حکومت افغانستان، به طالبان در هر بخش کار را آغاز کنند».

آقای متقی در حالی به مسکو رفته است که نام او در کنار بیش از ده تن دیگر از رهبران طالبان در فهرست سیاه هراس افکنی شورای امنیت ملل متحد قرار دارد. کسانی که در شامل این فهرست اند، تنها در صورت درخواست کشور میزبان از شورای امنیت حق سفر به بیرون از افغانستان را دارند.