افغانستان

یک مقام ملل متحد: محدودیت‌های طالبان در برابر آموزش دختران «عقب‌ماندگی از زمان» است

رئیس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحد می‌گوید که محدودیت‌های طالبان در برابر آموزش دختران در افغانستان، «عقت ماندگی از زمان به سطح جهانی» است و باید این محدودیت ها لغو شوند.

دنیس فرانسیس در یک نشست خبری از طالبان می‌خواهد که در سیاست‌های خود در برابر زنان تجدید نظر کنند و اجازه دهند که دختران و زنان به مکتب و دانشگاه بروند.

این مقام ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران آن اجازه تحصیل و آموزش را ندارند.

او می‌گوید: «من از مقام های افغانستان می خواهم که در این سیاست تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و تحصیل کنند تا بتوانند در توسعه جوامع و جامعه خود نقش داشته باشند. من باور مند استم آنان برای ساختن افغانستان قوی و منسجم می‌توانند نقش ارزش مندی داشته باشند.»

هرچند مدت ها است مقام‌های وزارت معارف طالبان در باره محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم خاموشی اختیار کرده اند اما در تازه ترین مورد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، موضوع آموزش دختران را کوچک شمرده است.

اما دنیس فرانسیس در این نشست خبری در این نشست خبری محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش را عقب ماندگی از زمان به سطح جهانی می داند و به این باور است که افغانستان تنها کشوری است که دختران آن اجازه رفتن مکتب و دانشگاه را ندارند.

او می‌افزاید: «واقعا غیرقابل تصور است که چنین باشد. این یک عقب ماندگی است. یک عقب ماندگی از زمان به سطح جهانی است. و عقب ماندگی ها باید اصلاح شوند».

بیش از ۷۳۸ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند.

شماری از دختران دانش آموز می‌گویند که جامعه جهانی در دو سال اخیر نتوانسته است با واکنش هایش تغییری در رویکرد طالبان بیاورند. به باور این دختران دانش آموز، جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام ها عملی بردارد.

نهادهای حقوق بشری به شمول دیدبان حقوق بشر بارها گزارش داده اند که ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل، شماری از دانش آموزان دختر را به بیماری های روانی مبتلا کرده است. شمار دیگری نیز به تجارت های کوچک رو آورده اند.