زنان

منابع: ژولیا پارسی فعال حقوق زن از سوی طالبان بازداشت شد

منابع می‌گویند که صبح امروز طالبان وارد خانه ژولیا پارسی، فعال حقوق زن و مسئول یکی از جنبش‌های اعتراضی زنان شدند و او را بازداشت کردند.

گفته می‌شود که طالبان پسر بزرگ او را نیز بازداشت کرده‌اند و تمامی اسناد و گوشی‌های همراه اعضای خانواده این فعال حقوق زن را نیز با خود برده‌اند.

مونسه مبارز، فعال حقوق زن می‌گوید: «ژولیا پارسی، رهبر جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان با پسرش از خانه ربوده شده و تاهنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. ژولیا پارسی در شرایطی بازداشت شده که ندا پروانی، عضو جنبش خودجوش زنان معترص هفته قبل بازداشت شد و هنوز در زندان استخبارات طالبان به سر می‌برد.»

نزدیکان ژولیا پارسی می‌گویند که از صبح امروز بدین‌سو هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.

مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زن در این باره گفت: «هر روز صدای زنان و صدای آزادی‌خواهی مردم افغانستان را در زندان‌ها محبوس می‌کنند‌. لطفا دادرس صدای مردم افغانستان شوید.»

بیش از یک هفته‌ پیش، ندا پروانی، فعال حقوق زن با شوهر و فرزندش توسط طالبان بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی وضعیت ندا پروانی همگانی نشده است. طالبان هم در این باره چیزی نگفته‌اند.

صنم کبیری، فعال حقوق زن می‌گوید: «زنان دو سال است که برای حقوق‌شان مبارزه می‌کنند‌. اما متاسفانه همواره اعتراض مدنی زنان از سوی طالبان سرکوب می‌شود و همواره طالبان در پی بازداشت زنان معترض و فعالان حقوق زن هستند.»

طالبان هر از گاهی طالبان فعالان حقوق زن را که سر سازش و هم‌ نوایی با آنها و سیاست‌هایشان را ندارند بازداشت می‌کنند.