بازرگانی

نگرانی‌ها از افزایش بهای تیل در بازارهای افغانستان در شرایط بد اقتصادی مردم

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که در روزهای گذشته بهای یک لیتر تیل ۱۰ تا ۱۵ افغانی افزایش یافته است و افزایش بهای تیل باعث افزایش کرایه موترهای لینی شده است.

برخی از شهروندان کشور بر این باور هستند که بسته شدن شاهراه سالنگ، بهای تیل در بازارهای کشور را افزایش داده است.

همایون یکی از راننده‌هایی است که افزایش بهای تیل بر کار و بارش اثر گذاشته است.

او می‌گوید که از فقر و ناداری رنج می‌برد و بلند رفتن بهای تیل، زمینه کار را از او گرفته است.

در حال حاضر یک لیتر تیل پترول در بسیاری تانک‌های تیل ۸۰ افغانی به فروش می‌رسد در حالی که پیش از این بهای یک لیتر تیل پترول ۶۵ تا ۷۰ افغانی بود.

همایون می‌گوید: «تیل بسیار قیمت شده تمام کاری که ما می‌کنیم مصرف تیل می‌شود و برای ما چیزی نمی‌ماند.»

بلند رفتن بهای تیل، کرایه موترها را نیز افزایش داده است.

شماری از باشندگان تخار می‌گویند که کرایه موترهای لینی در ولسوالی‌ها ۵۰ افغانی بلند رفته است.

نجیب‌الله، باشنده تخار در این باره گفت: «ما وقتی که به ولسوالی‌ها سفر می‌کنیم، رانندگان بخاطر بلند شدن تیل از ما پول بیشتری می‌گیرند.»

محمد هارون دیگر باشنده تخار می‌گوید: «مردم اقتصادشان پایین است، باید حکومت در نرخ کرایه و بهای تیل در بازار کنترل داشته باشد.»

پس از فروپاشی نظام جمهوری، بسیاری کارمندان دولتی به ویژه نیروهای امنیتی بیکار شدند و برخی از آنان به رانندگی روی آوردند.

برخی از رانندگان ریگشا نیز می‌گویند که بلند رفتن بهای تیل، بر کار و بار آنان نیز اثر بدی گذاشته است.

احمدالله، راننده گفت: «تیل روز به روز قیمت می‌شود در حالی که دالر پایین آمده اما در بهای تیل هیچگونه تفاوتی به میان نیامده است. خواست ما این است باید تیل ارزان شود.»

نعمت‌الله دیگر راننده افزود: «اگر حکومت در بهای تیل توجه نکند، ممکن است بسیاری از دریوران از این شغل دست بکشند از یک سو بلند رفتن تیل و از سوی دیگر نبود کار در کشور ما را نگران ساخته است.»

بیشتر تیل دیزل و پترول از روسیه، ازبیکستان و ترکمنستان وارد افغانستان می‌شود و حوزه نفتی آمو دریا که اکنون به شرکت چینایی واگذار شده است، نیازمندی تیل کشور را برطرف نمی‌کند.