افغانستان

منابع: حامد کرزی برای درمان به آلمان رفت

Photo: AP

منابع نزدیک به حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور می‌گویند که آقای کرزی روز دوشنبه برای درمان به آلمان سفر کرد.

در یک سال گذشته، آقای کرزی از سوی طالبان از سفر به بیرون از کشور منع بود.

به گفته منابع، رییس جمهور پیشین کشور برای «عملیات چشم» به آلمان سفر کرده است.