جنوب آسیا

دادگاه عالی اسلام آباد روز دوشنبه مسئله وثیقه برای آزادی عمران خان را بررسی می‌کند

دادگاه عالی اسلام آباد قرار است روز دوشنبه مسئله وثیقه برای آزادی عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که پیوند با پرونده افشای نامه محرنامه در حال حاضر در زندان به سر می‌برد را بررسی کند.

عامر فاروق، رییس دادگاه عالی اسلام آباد که به این پرونده رسیدگی می‌کند کرد از اداره تحقیقات فدرال پاکستان خواسته است که جزییات این پرونده را به دادگاه ارایه کند.

عمران خان در پرونده فروش هدیه‌های دولتی مجرم شناخته شد و در اوایل ماه گذشته به سه سال زندان محکوم شد.

دادگاه عالی اسلام در اواخر ماه اگست محکومیت زندان آقای خان را تعلیق کرد، اما او تا هنوز آزاد نشده است.