افغانستان زنان

نخست وزیر مالزیا از طالبان خواست سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را لغو کنند

انور ابراهیم، نخست‌وزیر و وزیر مالیه‌ مالزیا در مجمع عمومی ملل متحد گفته است که انکار حق آموزش دختران در افغانستان، نقض آموزه‌های اسلامی است.

او که روز گذشته در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی ملل متحد سخن می‌گفت از طالبان خواست که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را لغو کنند.

ابراهیم در ادامه سخنان خود با اشاره به بحران بشری در افغانستان افزود: «مالزیا «عمیقا نگران وخامت وضعیت بشری در افغانستان است.»

او ادامه داد که بحران بشری در افغانستان، به‌ویژه با سه سال خشک‌سالی متوالی و هجوم ملخ‌ها که توانایی کشاورزان در برداشت گندم را تضعیف کرده، شدت یافته است.

نخست‌وزیر مالزیا گفته است که کشورش به روابط مردم با مردم با افغانستان متعهد است و این روابط را از طریق کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهد داد.

آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل متحد در روز اول مجمع عمومی ملل متحد گفته بود که حقوق بشر زنان و دختران به‌گونه نظام‌مند در افغانستان نادیده گرفته می‌شود.

محدودیت‌های طالبان بر زندگی زنان و دختران در افغانستان مورد توجه شمار زیادی از رهبران جهان در سخنرانی‌هایشان در مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت.

این درحالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و سال گذشته دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند.