افغانستان

جوزپ بورل: وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگران‌کننده است

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وضعیت زنان و دختران افغانستان را نگران‌کننده می‌خواند‌. آقای بورل که با وزیر خارجه پاکستان در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد دیدار کرده، می‌گوید که گفت‌وگوهای شان بر وضعیت افغانستان و زنان متمرکز بوده‌است.

افغانستان فارغ از سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گوهایی حاشیه‌ای مجمع عمومی ملل متحد نبوده‌است؛ به‌ویژه وضعیت زنان و دختران در گردآب محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان.

همزمان با این، وزیر خارجه فرانسه می‌گوید که، حقوق زنان افغانستان به دلیل جنسیت شان از سوی طالبان سرکوب می‌شوند.

او می‌گوید: «من به حقوق زنان نیز فکر می‌کنم، به ویژه در افغانستان، جایی که زنان به دلیل جنسیت خود توسط رژیم طالبان سرکوب می‌شوند که متأسفانه مسیر جداسازی و خشونت علیه زنان را در قلب هویت سیاسی خود قرار داده است.»

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم با وزیر خارجه پاکستان برای بار دوم در حاشیه مجمع عمومی گفت‌وگو کرده‌است.

تام ویست گفته که نیاز بر پشتیبانی از حقوق زنان و دختران افغانستان و وضعیت بشری هم محور بحث بوده‌اند.

او گفت: «با جیلانی، در حاشیه هشتاد و هفتمین مجمع عمومی ملل متحد مجدداً ملاقات و در مورد منافع مشترک امنیتی، ضرورت پشتیبانی از حقوق زنان و دختران افغان و وضعیت پشتیبانی بشردوستانه در افغانستان بحث کردیم.»

هرچند برخی از کشورها در مجمع عمومی ملل متحد از وضعیت زنان افغانستان نگرانی کردند، اما فعالان حقوق زن می‌گویند، جامعه جهانی به‌جای حرف‌ها نمادین باید گام عملی برای پاسخگو قرار دادن طالبان بردارد و تامین حقوق زنان و دختران افغانستان.

کرستینا عزیزی، فعال حقوق زن، می‌گوید: «خاموشی جهان و نهادهای حقوق بشری همچنان نگران‌کننده است. جهان کار جدی در خصوص کاهش خشونت و محدودیت‌ها انجام نداده است، بیشتر جملات سمبولیک داشته‌اند.»

پس از برگشت دوباره قدرت به طالبان در اگست ۲۰۲۱، زنان آهسته آهسته با محدودیت‌های شدید طالبان روبه‌رو شدند، از منع کار و آموزش گرفته تا محدودیت بر آزادی‌های اجتماعی آنان. درخواست جامعه جهانی، نهادهای حقوق‌بشری و زنان از طالبان برای برداشتن محدودیت‌ها، کارساز نبوده‌است.