خبر آمو

خبر آمو ۳۰ سنبله ۱۴۰۲

توماس ویست فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید که چندین اقدام متحدانه جهان مانع عادی‌سازی طالبان شده است و برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان باید از ادامه ماموریت یوناما و ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه ملل‌متحد برای افغانستان پشتیبانی شود.