افغانستان

سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح: طالبان در دو سال گذشته ۲۹ دادستان افغانستان را شکنجه و یا کشته‌اند

سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح در خبرنامه‌ای با استناد از انجمن وکلای دادگستری ایالات متحده امریکا گفته است که در جریان دو سال گذشته طالبان ۲۹ دادستان افغانستان را که در حکومت پیشین فعالیت داشتند شکنجه و یا کشته‌اند.

سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح گفته است که به عنوان یک نهاد ایجاد شده از سوی کارزار دادستان‌ها برای دادستان‌ها، از دادستان‌های افغانستان که جان‌شان در خطر است پشتیبانی می‌کند.

این سازمان همچنان افزوده است که از تلاش‌ها با هدف مستندسازی اتهام‌های قتل و شکنجه دادستان‌های افغانستان از سوی طالبان و ارجاع این قضیه‌ها به دادگاه بین‌المللی پشتیبانی می‌کند.

در این خبرنامه آمده است که گزارش‌هایی که به دست انجمن دادستان‌های ایالات متحده رسیده نشان می‌دهد که از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۹ دادستان از سوی طالبان و یا هم مجرمانی که از سوی طالبان آزاد شده بودند، کشته و یا هم شکنجه شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که طالبان همچنان پیش از به دست گرفتن قدرت، متهم به صدها قتل‌ هدفمند دادستان‌ها و کارمندان سیستم قضایی حکومت پیشین افغانستان بودند.

سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح از تلاش‌های انجمن وکلای دادگستری امریکا برای مستندسازی اتهام‌ها درباره کشته شدن دادستان‌های افغانستان پشتیبانی کرده و خواهان فراگیری این روند شده است.

رهبری سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح از گانگرس امریکا خواسته است که روند قانون تعدیل افغانستان «افغان اجستمن اکت” را توسعه بخشد و کارمندان بخش قضایی افغانستان را نیز شامل این روند سازد.

انجمن وکلای دادگستری امریکا می‌گوید: «نظامیان ایالات متحده امریکا یک اقدام شرافتمندانه درباره ارائه پیش‌نویس قانونی در بخش قانون تنظیم افغان، مبنی بر توسعه بخشیدن ویزای ویژه مهاجرت برای افرادی که آنان را پشتیبانی کرده بودند و اکنون در خطر قرار دارند، انجام دادند. ما از تلاش‌های آنان استقبال و اصلاحیه دوستانه آنان که خواهان توسعه یافتن روند ویزای ویژه مهاجرت از بهر شامل شدن تمام کارمندان قضایی به شمول قاضیان، دادستان‌ها و دادستان‌های نظامیان و تمام کارمندان که بخاطر انجام وظیفه‌شان با طالبان در دادگاه روبرو شده تایید می‌کنیم.»

یما رایین، رییس این سازمان گفت: «کارزار دادستان‌ها برای دادستان‌ها یک کمیته کاری و کمیته مشوره دهی متشکل از افغان‌های باتجربه در سیستم قضایی پیشین از بهر فراهم سازی دیدگاه و مشوره‌های ارزشمندشان با هدف مدیریت خوب این کارزار ایجاد کرده است.»