افغانستان

آی ای ام: در همکاری با ملل متحد برای رهایی ۱۸ کارمند خود از زندان طالبان تلاش می‌کنیم

نهاد معاونت بین المللی یا آی ای ام روز شنبه گفته است که در همکاری با ملل متحد و نهاد اکبر به دنبال رهایی ۱۸ کارمندش از زندان طالبان است.

در بیانیه این نهاد آمده است که آنان تا هنوز دلیل بازاداشت کارمندان خود را از سوی طالبان نمی‌دانند. از میان این ۱۸ کارمند این نهاد، ۳ تن آنان در ۱۲ سنبله و ۱۵ تن دیگر آنان به روز چهارشنبه ۲۲ سنبله در ولایت غور از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

طالبان بازداشت این کارمندان نهاد معاونت بین المللی را تایید کرده‌اند، اما تا هنوز درباره علت آن چیزی نگفته‌اند.

هیئت معاونت بین المللی (آی ای ام) روز جمعه در یک خبرنامه گفته است که ۱۸ تن از کارمندان این نهاد که سه تن در سوم سپتمبر (۱۲ سنبله) و ۱۵ تن در روزهای اخیر از سوی طالبان بازداشت شده‌اند، به تازگی به کابل منتقل شده‌اند.

به گفته این نهاد، این بازداشت‌ها در ولایت غور انجام شده‌اند.

این نهاد می‌گوید که افراد بازداشت شده شامل ۱۷ شهروند افغانستان و یک کارمند بین‌المللی است.

هیئت معاونت بین‌المللی از سال ۱۹۶۶ به این سو در سراسر افغانستان فعالیت داشته است.

به گفته این نهاد، تاکنون این موسسه بیش از ۴۰ میلیون دالر را در بخش بهبود مراقبت‌های صحی، آموزش و انکشاف جامعه به مصرف رسانده است