افغانستان حوزه‌ی آمو

هشدار رئیس جمهور اوزبیکستان درباره ساخت کانال قوش تیپه بر رژیم آب آسیای میانه

رئیس‌جمهور اوزبیکستان درباره ساخت کانال انتقال آب قوش تیپه از سوی طالبان هشدار داد و گفت که این اقدام می‌تواند رژیم آب و تعادل آن را در آسیای میانه به طور اساسی تغییر دهد.

شوکت میرضیایف که روز گذشته در پنجمین نشست رهبران کشورهای آسیای میانه در شهر دوشنبه سخن می‌گفت خاطرنشان کرد که در واقع یک مصرف‌کننده جدید ظاهر شده که «هیچ تعهدی با کشورهای ما ندارد.»

رئیس‌جمهور اوزبیکستان به کشورهای آسیای میانه پیشنهاد کرد که در خصوص مشکل پیش آمده در مورد کانال انتقال آب قوش تیپه، گروه مشترکی ایجاد شود.

او در ادامه تاکید کرد: «تشکیل گروه مشترک را برای بررسی تمامی ابعاد احداث کانال قوش تپه و تاثیر آن بر رژیم آبی آمو دریا ضروری می‌دانم.»

رئیس‌جمهور اوزبیکستان در ادامه سخنان خود پپشنهاد کرد که موضوع مشارکت طالبان در گفتگوهای منطقه‌ای در مورد استفاده مشترک از منابع آبی در نظر گرفته شود.

اوزبیکستان روابط نسبتا نزدیکی با طالبان دارد.

عصمت‌الله ایرگاشیف، نماینده ویژه شوکت میرضیایف چندین بار به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان درباره موضوعات مختلف و کانال قوش تیپه گفت‌وگوهایی داشته است.

آقای میرضیاف هدف از تعامل کشورش با طالبان را جلوگیری از تنش‌های مرزی دانسته است.

علاوه بر شوکت میرضیایف، روسای جمهور تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان در پنجمین نشست رهبران کشورهای آسیای میانه حضور داشتند.

امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان روز جمعه در سخنان خود در پنجمین نشست کشورهای آسیای میانه به تعهدات منطقه برای صلح و توسعه پایدار در پنج سال گذشته، پرداخت و گفت که احساس می‌کند که فعالیت‌های گروه‌های هراس افگن در افغانستان «افزایش یافته‌اند.»