خبر آمو

خبر آمو ۲۴ سنبله ۱۴۰۲

طالبان هجده تن از کارمندان هیات معاونت بین المللی را در غور بازداشت کرده اند. این نهاد در بیانیه ای گفته است که طالبان نخست سه تن و سپس ۱۵ تن دیگر از کامندان آنان را بازداشت کرده اند.

گذرگاه تورخم پس از ۹ روز، بامداد امروز بازگشایی شد. منابعی در میان طالبان می گویند که گذرگاه تورخم پس از تلاش های فشرده دپلوماتیک میان آنان و حکومت پاکستان، بازگشایی شده است.