زنان

دبیرکل ملل متحد: حقوق بشر زنان و دختران افغانستان محور همه نگرانی‌ها است

آنتونیو گوترش؛ دبیر کل ملل متحد ناوقت چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که مساله حقوق بشر در افغانستان در نشست مجمع عمومی ملل متحد که هفته آینده برگزار خواهد شد؛ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آقای گوترش گفته است: «مساله حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان کاملا محور همه نگرانی‌ها است و یکی از موضوعاتی است که در اجندای (نشست مجمع عمومی) خواهد بود.»

این درحالی است که در روزهای گذشته شورای حقوق بشر ملل متحد در دو نشست خود به وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پرداخته است.

به تازگی نیز شماری از فعالان حقوق زن و حقوق بشر افغانستان در شماری از کشورهای اروپایی دست به اعتصاب غذا زده و خواستار به رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آنها محدودیت‌های زیادی بر حقوق شخصی و اجتماعی زنان و دختران وضع کرده‌اند.

طالبان ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل منع کردند و در ادامه دروازه دانشگاه‌ها را به روی دختران بستند و حق کار را از آنان گرفتند. حالا افغانستان تنها کشور جهان است که دختران آن اجازه تحصیل در کشور خود را ندارند.