حوزه‌ی آمو

دوشنبه میزبان نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی

شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.

قرار است در این نشست روسای جمهور ازبیکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان برای پنجمین نشست مشورتی گردهم بیایند.

انتظار می‌رود که این رهبران در مورد مسایل امنیتی و اقتصادی و نیز تقویت همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی با هم گفتگو کنند.