حوزه‌ی آمو

حکومت قزاقستان استعفاء داد

علی‌خان اسماعیلوف از جنوری سال ٢٠٢٢ به عنوان نخست‌وزیر قزاقستان کار کرده است.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد که هیئت حکومت به ریاست علی‌خان اسماعیل‌اف استعفا داده است.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری قزاقستان، هیئت دولت به ریاست قاسم جومارت توکایف، رییس‌جمهور این کشور استعفای حکومت را بر اساس ماده ٧٠ قانون اساسی این کشور پذیرفته است.

علی‌خان اسماعیلوف از جنوری سال ٢٠٢٢ به عنوان نخست‌وزیر قزاقستان کار کرده است.

رومن اسکلیار که معاون اول نخست وزیر در دولت قزاقستان بود، سمت نخست وزیری موقت را بر عهده گرفت.