افغانستان

والی طالبان در بامیان: مکان مخصوص برای زنان در بند امیر ایجاد خواهد شد

والی طالبان در بامیان می‌‌گوید که سال آینده برای زنان یک مکان مشخص در بند امیر ایجاد خواهد شد.

عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان به تلویزیون ملی گفته است: «زنانی که به بند امیر می‌آمدند بی‌حجاب بودند.»

او می‌گوید که باشندگان بامیان نیز خواهان جلوگیری از بی‌حجابی در‌ ولایت‌شان هستند.

این مقام طالبان افزوده است که در سال آینده یکی از بندهای بند امیر را به زنان اختصاص خواهند داد‌ که همه کارمندان آن به شمول پولیس، نگهبانان و رستورانت‌داران آن زنان خواهند بود.

این درحالی است که چندی پیش وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سفری که به ولایت بامیان داشت ورود زنان را به بند امیر ممنوع اعلام کرد. اقدامی که با واکنش‌های تند جهانی روبرو شد.

این تصمیم با مخالفت شماری از باشندگان بامیان نیز روبرو شد.

هم‌چنان ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان نیز خواهان توضیح طالبان در باره ممنوعیت ورود زنان به پارک ملی بند امیر شد.

اما طالبان تاکنون این ممنوعیت را لغو نکرده‌اند.