افغانستان

انتقاد تند حاضران در نشست شورای حقوق بشر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان

کمیشنری حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که اوضاع حقوق بشری در افغانستان در حال فروپاشی قرار دارد و طالبان با وجود عفو عمومی به کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان ادامه داده‌اند.

حاضران در پنجاه و چهارمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد از عملکرد طالبان درباره نقض حقوق‌ بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان به شدت انتقاد کردند.

حقوق بشر در افغانستان در وضعیت فروپاشی قرار دارد

کمیشنر حقوق بشر ملل متحد در این نشست گفت با آنکه طالبان عفو عمومی اعلام کردند، اما تاکنون قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت خودسرانه در افغانستان ادامه دارد.

ولکر تورک می‌افزاید که ملل متحد، نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را مستندسازی کرده است.

او تاکید کرد: «حقوق بشر در افغانستان در وضعیت فروپاشی قرار دارد و به شدت زندگی میلیون‌ها زن، مرد، دختر و پسر تاثیر می‌گذارد. نقض حقوق بشر در این کشور یک پدیده جدید نیست، ده‌ها جنگ به این معنی است که افغانستان با خشونت و بی عدالتی در تاریخ جدیدش آشنا است. حرکت‌های طالبان در دو سال گذشته حمله سیستماتیک علیه حقوق و آزادی مردم است که به ویژه زنان و دختران را هدف قرار داده و آنان را از بیشترین بخش زندگی عمومی و روزمره حذف کرده‌اند».

کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر این سازمان از فرو رفتن افغانستان به یک بحران بشری و اقتصادی ابراز نگرانی کرده است.

سرکوب زنان از سوی طالبان یکی از جدی‌ترین وضعیت‌های حقوق بشر در جهان است

در همین حال؛ نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان تبعیض و سرکوب زنان از سوی طالبان را یکی از جدی‌ترین وضعیت حقوق بشری در جهان می‌داند و می‌گوید تا زمانی که طالبان به حقوق همه شهروندان افغانستان پایبند نباشد و به فرمان‌هایشان در برابر زنان و دختران پایان ندهند، راهی برای عادی سازی روابط وجود نخواهد داشت.

رینا امیری؛ نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان گفت: «تبعیض نظامند طالبان علیه زنان و دختران و سرکوب مردم افغانستان یکی از جدی‌ترین وضعیت‎‌های حقوق بشری در جهان است که امروز با آن مواجه هستیم. این همچنان یک مساله اقتصادی، امنیت و ثبات است که برای هر کشوری که به دنبال یک افغانستان امن، باثبات و پایدار است از اهمیت برخوردار است».

خانواده‌هایی که سرپرست زن دارند در وضعیت بدی هستند

در ادامه این نشست، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد از محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و افزود که این مساله بر بحران بشری و اقتصادی افغانستان اثر بدی گذاشته است.

نصیراحمد اندیشه؛ نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد افزود: «این گزارش محدودیت‌هایی که بر زنان اعمال شده به ویژه در بخش آموزش و کار را نیز برجسته کرده است که به‌گونه قابل توجهی به بحران بشری و اقتصادی تاثیر گذاشته است طوری که خانواده‌ها بیشتر به فقر فرو برده است به ویژه به خانواده‌هایی که سرپرست زن دارند».

در ادامه این نشست نمایندگان شماری از کشورها به شمول بریتانیا و روسیه از اوضاع حقوق بشری در افغانستان انتقاد کردند.

طالبان تا هنوز درباره این نشست واکنش نشان نداده‌اند، اما همواره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده‌اند.

کمیشنرعالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش خود در این نشست گفته است که تمام قوانین برای کار رسانه‌ای در افغانستان به حالت تعلیق درآمده است.