زنان

ریچارد بنت: زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست‌وپنجه نرم می‌کنند

ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان یک بار دیگر طالبان را متهم به نقض انبوهی از حقوق بشر کرده است.

آقای بنت که روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد صحبت می‌کرد گفت که پس از دو دهه حضور نیروهای خارجی در افغانستان و با روی کار آمدن دوباره طالبان، مردم افغانستان سختی بیشتر را تجربه می‌کنند.

او افزود: «آنان با بحران بشری دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنان با رژیمی بر حالی سر و کار دارند که انبوهی از حقوق بشری را نقض می‌کند و زندگی، فرصت‌ها و کرامت زنان و دختران را نادیده گرفته است.»

این مقام ملل متحد تاکید کرده است که وضعیت در حال بدتر شدن در افغانستان از سوی جامعه جهانی تنها به محکومیت اکتفا نشود، بلکه اقداماتی برای برداشته شدن آنچه او از آن به عنوان «عقب گرد» یاد کرده، روی دست گرفته شود.

او افزوده است: «آنان (زنان) گفته‌اند که احساس می کنند که جامعه جهانی به آنها خیانت کرده است. اعتماد در سطح پایین قرار دارد. آنها خواهان اقدام ملموس هستند. بعضی از زنان و مردان در اروپا اعتصاب غذایی آغاز کرده اند و خواهان به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسی هستند. با سخنگوی آنان تمنا پریانی در تماس هستم و برایش وعده دادم که نگرانی های شان را در اینجا به اشتراک خواهم گذاشت.»

بنت یک بار دیگر از طالبان خواست که سیاست های «سختگیرانه و زن‌ستیزانه» خود را لغو کنند و به زنان اجازه بدهند کار و تجارت کنند و به ارایه خدمات از طریق سازمان های غیردولتی و ملل متحد ادامه دهند.

او همچنان از طالبان خواست که درب مکاتب و دانشگاه ها را با نصاب تعلیمی که با معیارهای جهانی هم خوانی دارد، برای دختران و زنان بازگشایی کنند.