بازرگانی

کاهش صادرات افغانستان در ماه اسد سال روان در مقایسه با مدت مشابه سال پار

اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرده است که ارزش صادرات افغانستان در ماه اسد سال روان نزدیک به ۱۴۰ میلیون دالر بوده است.

این اداره گزارش داده است که صادرات افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال‌پار نزدیک به سه درصد کاهش را نشان می‌دهد که بر بنیاد آن صادارت افغانستان نزدیک به ۳۰ میلیون دالر کاهش یافته است.

بربنیاد یافته‌های اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان افغانستان در ماه اسد سال روان هجری خورشیدی، بیش از ۷۴۳ میلیون دالر واردات داشته که بیشترین واردات به کشورهای چین، پاکستان و ایران بوده است.