افغانستان

وزارت خارجه طالبان: بستن گذرگاه تورخم توسط پاکستان «خلاف حسن همجواری» است

گذرگاه تورخم. سنبله ۱۴۰۱. عکس از آرشیف.

وزارت خارجه طالبان در یک اعلامیه پاکستان را به بستن گذرگاه تورخم متهم ساخته و گفته است که این اقدام «خلاف حسن همجواری» است و روابط بازرگانی میان دو کشور و منطقه را متأثر خواهد ساخت.

این وزارت همچنان پاکستان را به آغاز درگیری مرزی چهارشنبه هفته گذشته متهم ساخته و گفته است که نیروهای طالبان مصروف بازسازی یک پاسگاه امنیتی در نزدیکی گذرگاه تورخم بودند که از سوی آنان توسط نیروهای پاکستانی شلیک شد.

وزارت خارجه طالبان پاکستان را به ایجاد موانع فراراه انتقال کالاهای بازرگانی در بندر کراچی نیز متهم ساخته و گفته است که پاکستان همزمان با رسیدن فصل برداشت فرآورده‌های کشاورزی و میوه‌جات گذرگاه‌ها را «به بهانه‌های گوناگون» می بندد.

طالبان گفته اند که برای بهبود داد و ستد و انتقال کالاهای بازرگانی، نیاز است دو طرف «این مشکلات را از راه گفتگو حل کنند.»

گذرگاه تورخم روز چهارشنبه هفته گذشته بار دیگر گواه درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی بود که از اثر آن چهار کودک از افغانستان و یک تن از افراد طالبان کشته شدند.

بر بنیاد گزارش‎‌ها، چهار تن از غیرنظامیان پاکستانی در این درگیری زخم برداشته اند.