بازرگانی

زیان هنگفت تاجران میوه و سبزی در چهارمین روز بسته ماندن مرز تورخم

Torkham crossing, Nangarhar province. File photo.

پس از بسته شدن گذرگاه تورخم در روزهای گذشته بسیاری از صادر کنندگان؛ فرآوردهای کشاورزی و باغداری را به‌گونه لیلام در بازارهای جلال‌آباد به فروش رساندند.

بازار میوه و سبزی جلال آباد از چهار روز به اینسو، گواه موترهای باربری برگشتی از تورخم است.

بازرگانان میوه و سبزی صادراتی افغانستان را به‎‌گونه لیلام در این بازار به فروش می‌رسانند و بربنیاد اطلاعات اتاق زراعت و مالداری، بازرگانان در هر هفت کیلو انگور ۴۵۰ افغانی زیان دیده و یک سیر انگور را ۵۰ افغانی به فروش می‌رسانند.

در بازار جلال آباد هر هفت کیلو بادنجان رومی صادراتی افغانستان به ۲۰ افغانی به فروش می‌رسد و صادرکنندگان ناگزیر شده‌اند، فرآورده‌های کشاورزی را روی جاده‌های جلال آباد بفروشند.

اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که گذرگاه تورخم در زمان فصل میوه افغانستان بسته شده است و این مسئله بر صادرات کشور اثر بدی خواهد گذاشت.

میرویس حاجی زاده عضو اتاق زراعت و مالداری می‌گوید: «مسدود شدن راه تورخم بزرگترین ضرر را به تاجران میوه و سبزی وارد کرد، چون در مسیر راه بیشتر از ۵۰۰ موتر رومی و انگور متوقف مانده است. این میوه ها چون نگهداری نمیشود تاجرهای ما مجبور شدند، آنها را به جلال آباد آوردند و با قیمت بسیار ناچیز به لیلام گذاشته‌اند. تاجر نباید صدمه ببیند و آنها ستون اقتصاد ما هستند. پاکستان همه ساله این مشکل را برای ما ایجاد کرده‌اند.»

آمارهای اتاق زراعت و مالداری نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰ موتر میوه و سبزی افغانستان در گذرگاه تورخم متوقف هستند و بازرگانان میلیون‌ها افغانی زیان دیده‌اند.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری آمار داده است که روزانه بیش از ۲۵۰ موتر حامل کالاهای صادراتی افغانستان از مسیر تورخم عبور می کردند و اکنون همه آنها متوقف هستند.

چهار روز می‌شود که گذرگارگاه تورخم به روی مسافران و کالاهای بازرگانی و ترانزیتی افغانستان بسته است و هنوز طالبان با پاکستان درباره باز شدن گذرگاه تورخم به توافق نرسیده‌اند.

به نظر می‌رسد که دیدار سرپرست سفارت طالبان در پاکستان با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز نتیجه‌ای به همراه نداشته است.